Nacházíte se:
 

Filozofie COMATEX

Filozofie společnosti COMATEX se odvíjí od stěžejního cíle: dlouhodobě spokojený zákazník musí být s našimi službami spokojený nejen dnes, ale i zítra, za měsíc, rok, za několik let.

Tomuto důležitému cíli podřizujeme veškeré firemní strategie a rozhodnutí.

S veškerou pečlivostí nasloucháme Vašim podnětům a požadavkům, které jsou zpracovávány s nejvyšší odborností, pečlivostí a zodpovědností speciálně vyškolenými pracovníky. Snažíme se vidět věci očima zákazníků a obchodních partnerů, ke kterým přistupujeme individuálně s cílem dlouhodobé oboustranné spokojenosti.

Pečlivě sledujeme vývoj celosvětového trhu, analyzujeme minulost, sledujeme současnost, předvídáme budoucnost. Spoludotváříme nové trendy, chápeme nutnost vývoje výrobků a našich služeb. Nechceme „pouze" následovat trendy již vymyšlené. Trendy vymýšlíme, vyvíjíme budoucnost.